Ter ere van de 50ste trouwdag van het echtpaar Van de Linden, wilde Jan Van de Linden zijn vrouw verrassen door een aantal clubleden te laten aanbellen op de dag zelf. Ook de Nuenense Krant was hiervan op de hoogte en heeft weer het een en ander vastgelegd in het wekelijkse krantje.